In de week vóór Pasen 2002 (22, 23 en 24 maart) is in de Hervormde Kerk te Laren (Gld.) de musical

DUBBELSPEL

opgevoerd.

Het was een groot succes. Meer dan 900 mensen hebben, verdeeld over de drie uitvoeringen, van het stuk genoten. Op deze site is te lezen hoe het allemaal in zijn werk is gegaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto's van de uitvoering zijn er!!!

"Dubbelspel" is een musical die gaat over een groepje toneelspelers. Vol goede bedoelingen, vol goede voornemens zijn ze begonnen. Het moest toch te doen zijn: het leven van Jezus als toneelstuk in de kerk opvoeren? Al een paar maanden zijn ze hard aan het oefenen. De datum van de uitvoering komt dichterbij. Nog maar één week en dan zal de hele kerkgemeenschap kunnen zien wat zij er van terecht gebracht hebben. Maar... Waarom is hoofdrolspeler Bas de laatste tijd zo gespannen en Karel zo geprikkeld? En is Ria wel de juiste keus als grimeuse? En Annie... kan zij het regisseren wel aan? Spelen ze niet alleen toneel op het toneel, maar ook daarachter? Spelen ze soms dubbel-spel?

De beide voorgangers van de Ned. Herv. Gem. te Laren, ds. H. van Solkema en dhr. J.H. Leijenhorst, hebben in het voorjaar van 2001 een begin gemaakt met het schrijven van deze hedendaagse musical. Zij hebben hiervoor motieven uit het evangelie naar Markus gebruikt. Het bijzondere van de musical is dat deze motieven te herkennen zijn in het 'dubbelspel' van de spelers. "Dubbelspel" wordt ondersteund door muziek, zang en dans.