• Klumpkes: daormet kö-j uut de veute

Geschiedenis


BARCHEM
Voor het 150-jarig bestaan van de (toen nog) N.H. kerk in Barchem heb ik onderzoek gedaan naar de geschiedenis van wat nu sinds 2011 de Barchkerk heet. Met behulp van de tekst die ds. Onnis in 1961 samengesteld heeft voor het 100-jarig bestaan van de kerk en met materiaal bijeengezocht  bij het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem, heb ik in 2011 een jubileumuitgave van het kerkblad 'Kerk Barchem' samengesteld. (zie hieronder) 
Het 150-jarig bestaan van de kerk was aanleiding om de kerk (die tot dan toe gewoon de Nederlands Hervormde kerk in Barchem heette) een naam te geven, de Barchkerk.  

150-jaar Kerk in Barchem is ook de aanleiding geworden om een boek samen te stellen over de 150-jarige geschiedenis van het dorp Barchem. Want rond de kerk, de pastorie en de school die in 1862 in gebruik werd genomen, ontstond in de loop van de jaren een dorpskern, het huidige Barchem. 
De buurtschappen Barchem, Bosheurne en Zwiep hebben in 1859 gezamenlijk de aanzet gegeven tot de bouw van de kerk.
In die tijd het grondgebied waarop de kerk gebouwd werd  tot de gemeente Laren en werd omschreven als Laren-Daarom kozen de samenstellers van het boek ervoor om uit te gaan van het grondgebied van Laren-Zuid.
Het boek "Barchem, blik op de voormalige deelgemeente Laren-Zuid vanaf 1861 is in de zien via de website van het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem

HISTORISCH GENOOTSCHAP LOCHEM-LAREN-BARCHEM
Als vrijwilliger bij het historisch genootschap mag ik me bezighouden met het beheren van het filmarchief. Een aantal oude filmspoelen zijn door het RAZ (Regionaal Archief Zutphen) gedigitaliseerd en ook on hun bestand opgenomen waardoor ze hier online te zien zijn. 
Een heel aantal bewerkte films zijn te zien op ons YouTube kanaal.
We zijn heel blij dat we nog steeds filmmateriaal aangeboden krijgen om in ons archief op te nemen en online beschikbaar te maken.

MUSEUM DE LEBBENBRUGGE 
Sinds juni 2023 mag ik als vrijwilliger rondleidingen verzorgen in het museum de Lebbenbrugge.
Bij Museum De Lebbenbrugge maakt je kennis met een 16e-eeuwse boerderij annex jachthuis, herberg en tolboerderij. U kunt het museum bezoeken of gewoon rondkijken op het erf en heerlijk tot rust komen op ons tuinterras, genietend van een kopje koffie of thee met heerlijke appeltaart of een koek. Ook serveren we diverse frisdranken en kun je een ijsje kopen.