• Klumpkes: daormet kö-j uut de veute

Nedersaksisch

ALGEMEEN
Het Nedersaksisch is een in Nederland en Duitsland officieel erkende regionale taal, die bestaat uit een groep niet-gestandaardiseerde dialecten die op hun beurt tot het Nederduits behoren. Volgens de gangbare definitie behoort hiertoe alleen het West-Nederduits, volgens andere definities tevens het Oost-Nederduits dat wordt gesproken in het noordoosten van Duitsland, wat voor 1945 ook het huidige noorden van Polen omvatte. De Baltische Duitsers in Estland en Letland spraken oorspronkelijk ook Nederduits. Genoemde varianten zijn nauw verwant. Mennonieten vormen in Rusland, en Noord en Zuid-Amerika kleinere gemeenschappen van Nederduitssprekenden. Oost-Pommers wordt onder andere in Brazilië gesproken. (bron wikipedia/nedersaksich)

SCHRIJFWIJZE
Er zijn veel discussie over de schrijfwijze die gebruikt zou moeten worden. Door de uitgave van de 'Biebel in de Tenbtse sproake' heeft Twente een eigen schrijfwijze ontwikkeld. In de Achterhoek kennen we de WALD en de SONT spelling.
"De SONT-spelling is een Nedersaksiese skriefwieze die in 2000 ontwikkeld is deur de wärkgroep spelling van de Nedersaksiese streektäälorganisasie SONT. De skriefwieze is nooit echt offisieel in gebruuk enumen, be alve bie n paor streektäältiedskriften, ien van de redens daorveur was de weerstaand die t kreeg vanuut Twente. Wat de spellingsregels anget liekt de SONT-spelling aordig op de Iesselakademiespelling." (bron wikipedia/nedersaksisch)

NYSASSISKE SKRYVWYSE: Grensoverschrijdende spelling
Alleen al in Nederland zijn er zo zo’n 20 spellingen voor het Nedersaksisch! Dit zit taalbrede coördinatie in de weg. Voldoende online zichtbaarheid, indexeerbaarheid en lesmateriaal ontbreken. Dat moest anders. Een groep Nederlandse én Duitse taalenthousiastelingen (waaronder Martin ter Denge als één van de initiatiefnemers) ontwikkelden een spelling die teruggaat naar de bron. Dit heeft geleid tot een eigen wikipedia pagina. https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Nysassiske_Skryvwyse

Daarnaast is er ook een  website De Nysassiske Skryvwyse, https://skryvwyse.eu.
Hierop worden de grondbeginselen weergegeven voor de skryvwyse vöär de sassiske språke. 

ARTIKELS UP DIALEKTGRUP
Op de wikipedia pagina https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Vöärblad zijn veel bijdragen uit de verschillende dialectgroepen te lezen.