• Klumpkes: daormet kö-j uut de veute

Spiegelverhalen

Meer dan 25 jaar heb ik op openbare basisscholen verhalen verteld. Bijbelverhalen, maar ook zogenoemde spiegelverhalen. Met deze verhalen bracht ik de leerlingen op het spoor van bijbelverhalen en maakte ze gevoelig voor de betekenis van deze verhalen.
De meeste spiegelverhalen zijn ontstaan uit de behoefte om de aloude bijbelverhalen opnieuw te vertellen in een voor de kinderen herkenbare setting. Bijbelse thema's komen in eigentijdse situaties aan de orde. Ik heb zo talloze speigelverhalen gemaakt en verteld. Daarbij ook spiegelverhalen in thema's rond de Veertigdagentijd, Pasen, Advent en Kerst en ook 'tien verhalen rond de Tien Woorden'.
Via deze website krijg ik nog steeds verzoeken om kant-en-klare spiegelverhalen. Soms kan ik aan verzoeken voldoen, maar vaker kan ik helpen door aan te geven hoe men zelf spiegelverhalen kan maken en vertellen. De verhalen die je zelf gemaakt heb, vertel je beter van een verhaal van een ander.
Voor algemeen gebruik heb ik een korte handleiding geschreven voor het maken van spiegelverhalen.
"Al zolang we weten vertellen mensen elkaar verhalen. In verhalen kunnen we ons uiten, door verhalen delen we van onszelf: onze gevoelens, onze kennis, onze ervaringen. Door verhalen nemen we anderen mee in onze belevingswereld. Niet voor niets spelen verhalen daarom een grote rol in de godsdienstige opvoeding.
De laatste decennia is er in de godsdienstige opvoeding een toenemende aandacht voor de zogenaamde spiegelverhalen. In dit werkstuk wil ik uitleggen hoe ik spiegelverhalen maak en vertel. Veel van de opmerkingen hebben ook te maken met het (bijbel)verhalen vertellen in het algemeen. Zeker het gedeelte over ‘goed lezen' is van belang bij het navertellen van Bijbelverhalen."
Wil je meer weten over het maken van spiegelverhalen neem dan via de e-mail contact met mij op.

Als voorbeeld hoe ik thematische spiegelverhalen gemaakt heb geef ik er hiernaast een paar weer. Het eerste sluit aan op Lucas 1:5-25 , de aankondiging van de geboorte van Johannes. Het tweede sluit aan bij Lucas 1:26-38, de aankonding van Jezus' geboorte.
Ook een eerste aanzet voor een verhaal bij het 6e woord van de Tien Woorden.