• Klumpkes: daormet kö-j uut de veute

Na mijn studie hebben we, Ida en ik,  in tijd in het 'westen' gewoon spraken we natuurlijk Hollands. (Behalve thuis, want met Ida praat ik natuurlijk altijd plat) Toen onze kinderen naar het middelbaar onderwijs zouden gaan, zijn we terug naar de Achterhoek gegaan. We  verhuisden naar Laren (Gld). En daar en later in Barchem, heb ik in mijn werk als pastor ontdekt hoe belangrijk het is om met mensen in hun moedertaal te kunnen spreken. 

Al heel snel ben ik lid geworden van de 'werkgroep Dialect en Religie' en ging (en ga ik nog steeds) voor in kerkdiensten in de streektaal.  Deze werkgroep heeft in de loop van de jaren al heel wat bijbelboeken, teksten en (kerk)liederen vertaald in de Achterhookse spraoke.
Allemaal te vinden op de website www.dialectenreligie.nl


VERHALEN

Door mijn werk heb ik ook veel verhalen verteld op openbare basisscholen waaraan ik verbonden was als docent godsdienst en levensbeschouwing.
Dit verhalen vertellen leidde tot het maken van spiegelverhalen, wat weer leidde tot het samen met Hans van Solkema schrijven van musicalteksten.
In de zomervakantie in 2010 ben ik begonnen met het schrijven van de dialogen voor het openluchtspel 'camping de Zandkuil', dat in 2011 werd opgevoerd in het Openluchtheater van Lochem. Zo heb ik de dialogen van meerdere openluchtspelen geschreven. vlag


GESCHIEDENIS

Doordat ik in mijn werk als pastor veel gesprekken had met ouderen kreeg ik ook steeds meer belangstelling voor de streek waarin we leven. Tijdens mijn periode in Barchem heb ik mee mogen werken aan het boek: Barchem, blik op de voormalige deelgemeente Laren-Zuid vanaf 1861.  Door het onderzoek naar de geschiedenis van Barchem kwam ik in contact met het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem. Daar ben ik vrijwilliger geworden en beheer ik het videomateriaal.

Samen met Ida mag ik ook, sinds ons pensioen, als gids rondleidingen geven in museum De Lebbenbrugge.

En natuurlijk ben ik ook nog vrijwilliger bij de kerkgemeenschap van de Barchkerk.