HOME

Ds. Hans van Solkema is sinds juni 2000 predikant in de Ned. Herv. Gemeente te Laren (Gld). Hij studeerde eerst chemie en later theologie aan de Universiteit van Utrecht en werd in 2001 beroepen als predikant. Laren is zijn eerste gemeente.

Dhr. Jan Leijenhorst is sinds mei 1993 full-time pastoraal werker in Laren (Gld.) Na de dagopleiding aan het NBI (Interkerkelijk Instituut voor Theologische Studie en Vorming) de opleiding aan Hogeschool Holland heeft hij als pastor gewerk in Leerdam, Nieuwerkerk a/d IJssel, Oudenhoorn en nu dus Laren.

Voor hen beiden is dit de eerste kennismaking met het auteurschap. Nadat eenmaal besloten was om serieus bezig te gaan met het schrijven van een musical moesten er een aantal beslissingen genomen worden. "Waarover moet het gaan, welke vorm kiezen we, welke theologische keuzes maken we?"

In gesprek werd al snel duidelijk dat ze geen 'naspelen' van een bekend bijbelverhaal wilden (Abraham, Mozes, Ruth). Liever iets rond Jezus. Een evangelie soms, maar welk? De keuze viel op Marcus, vanwege de vaart in zijn verhaal, de beknoptheid en ook omdat het als bron-evangelie door de andere evangelisten gebruikt werd.

Voor Hans en Jan was van groot belang dat het een 'actueel' stuk moest worden. Een stuk waarin wij mensen van vandaag ons kunnen herkennen. De 'aloude' vragen in Jezus' tijd zijn immers ook nog onze vragen. Wat kunnen wij daarin van Jezus leren?

Ze moesten een 'setting' vinden waarin ze de thema's uit Marcus aan de orde konden laten komen. Er werd gekozen voor een toneelgezelschap. Dit gaf de mogelijkheid om zowel historische als hedendaagse motieven aan de orde te stellen. Historische motieven in het naspelen van bijbelgedeelten en hedendagse door de toneelgroep zelf. Want binnen een gezelfschap kunnen heel veel intermenselijke zaken aan de orde komen. Met het naspelen van scènes uit het leven van Jezus komen thema's uit evangelie aan de orde zoals ze in het nu spelen.

De schrijvers probeerden de gang van het Marcus' evangelie te volgen en konden het al snel eens worden over welke scènes in stuk door het gezelschap 'nagespeeld' zouden kunnen worden en welke gedeelten uit het verhaal zich heel goed leende om in het nu 'te laten gebeuren'.

Tijdens het ontstaan van de tekst zat Hans achter zijn computer en tikte wat Jan en hij samen bedachten. Heel vaak gaf de één een opzet die dan werd bekritiseerd door de ander. Zodat er weer een nieuw gegeven ontstond dat ook weer van alle kanten bekeken werd. Uiteindelijk ontstond er zo een manuscript dat aan Manuel Claasen ter bespreking voorgelegd werd. Ook werd het advies gevraagd en gekregen van Elsbeth Rozenboom, zij is als dramaturg verbonden aan de stichting voor kunst en cultuur Gelderland.

Beiden gaven waardevolle tips en zo kon mei 2001 de definitieve versie van het script aan de kerkenraad getoond worden en begonnen met het daadwerkelijk opzetten van de musical. Na toestemming van de kerkenraad werd in september 2001 begonnen met het werven van medewerkers.