HOME

Dubbelspel is een musical die gaat over een groepje toneelspelers.
Vol goede bedoelingen, vol goede voornemens zijn ze begonnen. Het moest toch te doen zijn: het leven van Jezus als toneelstuk in de kerk opvoeren?
Al een paar maanden zijn ze hard aan het oefenen. De datum van de uitvoering komt heel dichtbij.
Nog maar één week en dan zal de hele kerkgemeenschap kunnen zien wat zij er van terecht gebracht hebben.

Maar...
Waarom is hoofdrolspeler Bas de laatste tijd zo gespannen en Karel zo geprikkeld? En is Ria wel de juiste keus als grimeuse? En Annie, is Annie wel eerlijk in haar gevoelens. Wordt er niet alleen op het toneel toneel gespeeld, maar ook daarachter?

Spelen ze soms Dubbelspel ?

Het idee: Het idee van een musical voor onze kerkgemeenschap is ontstaan uit een gesprek dat ds Hans van Solkema en ik hadden met een van onze gemeentleden, Meine Harkema. In dat gesprek ging het over 'iets' voor jong en oude waaraan wij als gemeente samen zouden kunnen gaan werken.

Al snel kwamen we uit bij 'een musical'. Maar welke? Er zijn al heel wat musicals in kerken opgevoerd. Meestal een soort 'naspelen' van een bijbelverhaal of rond een bijbelse persoon.

Hans en ik voelden daar niet zo veel voor. We zochten het meer in een 'vertalen' van een bijbels thema naar het nu. Meer een gebeuren in het nu, waarin 'de bijbel' een woordje meespreekt.

We schrijven zelf een musical, was onze conclusie. Maar hoe pak je dat aan? We spraken over de aanpak van anderen, over 'Jesu de la Montreal', 'Jezus Christ Superstar'. Uiteindelijk ontstond de basis voor 'Dubbelspel' een musical voor en door de kerkgemeenschap van Laren gld.


De naam: De naam ‘Dubbelspel' is de werktitel die ontstaan is uit de hoofdgedachte achter de musical.
Het is namelijk een musical over toneelspelers die zich voorbereiden op het uitvoeren van scènes uit het leven van Jezus. (We gebruiken hiervoor het evangelie naar Marcus)
De musical volgt de toneelspelers in hun bezig zijn met het voorbereiden op de uitvoering.


Tijdens die voorbereiding gebeuren er dingen die op het oog heel gewoon zijn voor een toneelgezelschap; er zijn strubbelingen, blunders en bloopers, er is strijd om aandacht, macht.
En daarin zit de ‘dubbelheid'. Want al die ‘gewone' intermenselijke gebeurtenissen hebben ergens een verbinding met het evangelieverhaal dat ze willen gaan spelen.
Gaandeweg het stuk blijkt dat de ‘personages' in het evangelie naar Marcus terug te vinden zijn in het toneelgezelschap. Ook wordt steeds meer duidelijk dat de toneelspelers zelf ook ‘dubbel' zijn. Zij doen zich ook vaak anders voor dan ze ten diepste zijn en gaandeweg ‘onthullen' de toneelspelers hun ware identiteit. De opbouw van het toneel versterkt deze ‘dubbelheid'.


Uitvoerenden: (Op de regisseur na moeten alle deelnemers betrokkenheid hebben met onze kerkgemeenschap. Het is een musical van de kerk.)
Om de musical te verwezenlijken hebben we nodig:


Regisseur. Dit is Manuël Claasen uit Gieterveen. Hij is voormalig Leraar Nederlands, afgestudeerd aan de Rietveld academie, was als regisseur verbonden aan schooltoneel en aan een amateurtoneelgroep in Amsterdam. Hij heeft heel veel ervaring in het begeleiden van amateurtoneel en heeft zelf ook stukken geschreven. Hij is theologisch onderlegt en bekend met het klimaat, de huisstijl van onze gemeente.


De productieleider Rikie Enzerink zorgt voor alle praktische zaken die bij een productie als deze geregeld moeten worden. Zij zorgt voor de coördinatie, de geldwerving, de planning, bewaakt de voortgang bij de verschillende groepen etc.

De componist is Frank Sterenborg. Hij zal de liedteksten die Manuël voor de musical geschreven heeft op muziek zetten en zal ook de zang en muziekgroepen begeleiden.


Toneelspelers. Op dit moment denken wij aan ongeveer vijf hoofdrolspelers en een tiental bijrollen.
Muzikanten. Er zal, in overleg met de componist, een muziekgroep samengesteld worden die de zang en dans moet begeleiden. De componist bepaald uiteindelijk wie er uiteindelijk meespelen.
Dansgroep. In de musical zijn een aantal dansen opgenomen. Uit hoeveel leden de dansgroep moet bestaan gaat in overleg met de schrijvers, choreograaf en regisseur.
Zanggroep. Een zanggroep zal de spelers ondersteunen in hun solozang en zal ook een aantal zangstukken voor hun rekening moeten nemen.
Toneelbouwers. De toneelbouwgroep moet zorg dragen voor het speeltoneel, de belichting, de geluidsversterking en wat er nog meer nodig is om de musical te kunnen opvoeren. De groep staat onder leiding van de toneelmeester die in nauw overleg met de regisseur, producer en schrijvers de toneelopbouw verzorgt..
Kledinggroep. Vooral voor de ‘historische' scènes is er speciaal ontworpen kleding nodig. Op advies van de regisseur zal de kledinggroep voor de aankleding van het toneelgezelschap moeten zorgen.
Catering en Begeleiders. Met name op de dagen van de uitvoering, maar ook daarvoor al, zal er een groep moeten zijn die zorg draagt voor ‘het natje en droogje van de medewerkenden, en ook voor de koffie in de pauzes, de opvang van de gasten, de plaatswijzers etc.
Publiciteitsgroep. De groep die zorg draagt voor de publiciteit. Die publiciteit zal niet alleen plaatselijk maar ook regionaal gericht moeten zijn.


De termijn: Op vrijdag 14 september is gestart met het project gestart d.m.v een informatie/auditieavond.
De startdienst op zondag 23 september vormt de opening van het winterseizoen rond dit gemeenteproject.
De musical wordt (3 á 4 maal)opgevoerd in de week voor Pasen 2002.


Betekenis voor de gemeente: De bedoeling is dat het bezig zijn met de musical ‘dubbelspel' een gemeenteproject wordt.
Dit betekent dat het gehele winterwerk van onze kerkgemeenschap in het teken van ‘Dubbelspel' komt te staan. Groothuisbezoek, Bijbelgroep en Catechese vinden genoeg aanknopingspunten om inhoudelijk bezig te zijn met het project. En hopelijk gaan ook de Jeugdclub, Zondagsschool, Samenkomst ouderegemeenteleden, Hervormde Vrouwengroep bezig met thema's ontleend aan ‘Dubbelspel'.


(top)