HOME

Nadat de kerkenraad toestemming gegeven had om te starten met het project 'DUBBELSPEL' (toen nog Dubbelspel) kwam de wervingsactie op gang. In de eerste week van september kwam er een informatieavond en konden gemeenteleden zich opgegeven. De weken eraan voorafgaand waren er folders uitgereikt en artikelen in het kerkblad verschenen. In de eerste nieuwsbrief die naar aanleiding van de musicla verscheen, wordt een zo goed als volledige lijst van medewerkenden gegegeven. (In een latere nieuwsbrieven worden nog enkele medewerkende genoemd die zich later aan opgegeven hebben.)

Hieronder de Folder zoals die werd gebruikt voor de werving van medewerkenden

Daaronder de inlegvellen met informatie betreffende de verschillende onderdelen waarop kon worden ingetekend.

 

De Ned. Herv. Gemeente
te Laren gld

PRESENTEERT
Een musical
voor en door de
Herv. Gemeente te Laren gld.


©HaJa producties
Hans van Solkema & Jan Leijenhorst

Dubbelspel

Dubbelspel is een musical die gaat over een groepje toneelspelers.
Vol goede bedoelingen, vol goede voornemens zijn ze begonnen. Het moest toch te doen zijn: het leven van Jezus als toneelstuk in de kerk opvoeren?
Al een paar maanden zijn ze hard aan het oefenen. De datum van de uitvoering komt dichterbij.
Nog maar één week en dan zal de hele kerkgemeenschap kunnen zien wat zij er van terecht gebracht hebben.

Maar...
Waarom is hoofdrolspeler Bas de laatste tijd zo gespannen en Karel zo geprikkeld? En is Ria wel de juiste keus als grimeuse?
Spelen ze niet alleen toneel op het toneel, maar ook daarachter?

Spelen ze soms Dubbelspel?

 

Een musical

Als Ned. Herv. Gemeente van Laren willen we in de maand maart 2002 de musical Dubbelspel in de kerk opvoeren.

De beide voorgangers, ds. H. van Solkema en dhr. J.H. Leijenhorst, hebben in het voorjaar van 2001 een begin gemaakt met het schrijven van een hedendaagse musical. Voor deze musical hebben zij motieven uit het evangelie naar Markus gebruikt.

Al heel snel kreeg het script vorm en werd het in een voorlopige teksteditie in juli aangeboden aan de regisseur.

Het bijzondere van de musical is dat de motieven uit het evangelie naar Markus te herkennen zijn in het Dubbelspel van de spelers.

Dubbelspel wordt ondersteund door muziek, zang en dans. Dit alles wordt op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart 2002 in de kerk op het toneel gebracht.

Meedoen

in Dubbelspel

De enige manier waarop een dergelijk project kan slagen is met medewerking van vele vrijwilligers.

Om u een indruk te geven hoeveel medewerkers we nodig hebben:

zo'n 15-20 toneelspelers

een zanggroep

een muziekgroep

een dansgroep

toneelbouwers

kostuummakers

een P.R commissie

een cateringgroep

een grime-groep

en vele andere helpende handen en meedenkende geesten

Ook u/jij kunt meedoen
aan

Dubbelspel

OpgaveOp vrijdag 14 september 2001 om 20.00 uur is er in "‘t Kruispunt" een informatie/aanmeldings-avond. Op deze avond wordt u/jou in detail uit de doeken gedaan hoe het project
Dubbelspel
eruit gaat zien.

Het is mogelijk om u/je op deze avond op te geven voor één van de onderdelen zoals in deze folder genoemd.

Maar ook nu al is er opgave mogelijk bij onze productieleider
mevr. H.Ph. Enzerink-Jansen
Braninkkamp 14, tel 401551

of via onze web-site:
www.welcome.to/dubbelspel
of
http:home.trouwweb.nl/leijen-horst/dubbelspel

(graag aangeven voor welk onder-deel)

Dubbelspel

Een musical voor en door de Herv. Gemeente te Laren

Auteurs:
Hans van Solkema
Jan Leijenhorst

Productieleider:
Rikie Enzerink

De stuurgroep bestaat uit:
de beide auteurs
de productieleider
Meine Harkema
Tine van Laar
Willemien klein Velderman

Componist:
Frank Sterenborg

Regisseur:
Manuel Claasen

Top

De inlegvellen

informatie over de verschillende werkgroepen

 

Toneelspelen

U/jij hebt deze folder gekregen over de musical Dubbelspel omdat de gever denkt dat u/jij misschien wel belangstelling hebt in meespelen.

We hebben namelijk zo'n 15 spelers nodig om het toneelspel op de planken te krijgen. Van de toneelspelers wordt geen toneelervaring gevraagd, wel inzet.

De repetities zullen plaatsvinden in de maanden september 2001 t/m maart 2002 In de eerste periode wekelijks. De laatste maand misschien twee-wekelijks.
Als toneelspeler wordt u/je onderdeel van een groep die eerst enkele lees-bijeenkomsten houdt. De regisseur deelt n.a.v. deze leesbijeenkomsten de rollen in.
Zo krijg(t) u/jij een indruk van wat er verwacht wordt.

U/jij bent van harte uitgenodigd voor de informatie/aanmeldingsavond
op
vrijdag 14 september 2001
om 20.00 uur in "‘t Kruispunt".

Zingen

U/jij hebt deze folder gekregen over de musical Dubbelspel omdat de gever denkt dat u/jij misschien wel belangstelling hebt in meezingen.

We hebben namelijk een zangroep nodig om het toneelspel met zang te ondersteunen. Van de zangers wordt geen lidmaatschap van een koor gevraagd, wel zangerscapaciteiten en inzet.

De oefenavonden zullen plaatsvinden in de maanden november 2001 t/m maart 2002.

De componist en dirigent bepalen n.a.v. de oefenavonden wie de solostemmen zullen gaan zingen.


U/jij bent van harte uitgenodigd voor de informatie/aanmeldingsavond
op
vrijdag 14 september 2001

 

Toneelbouwen

U/jij hebt deze folder gekregen over de musical Dubbelspel omdat de gever denkt dat u/jij misschien wel belangstelling hebt mee bouwen aan het toneel.

We hebben natuurlijk een prima toneel in de kerk nodig waarop we de musical kunnen opvoeren.
In een team zal een plan gemaakt moeten worden om in de kerk een podium te maken dat aan verschillende eisen voldoet. Daarnaast zal deze groep zorg dragen voor het decor, de verlichting en het geluid.

Het geheel van uitdenken en uitvoeren moet gebeuren in de maanden november 2001 t/m maart 2002.

Om mee te doen met de bouw-ploeg wordt er inzet en handvaardigheid van u/je gevraagd.

U/jij bent van harte uitgenodigd voor de informatie/aanmeldingsavond
op
vrijdag 14 september 2001
om 20.00 uur in "‘t Kruispunt".

 

Muziekgroep

U/jij hebt deze folder gekregen over de musical Dubbelspel omdat de gever denkt dat u/jij misschien wel belangstelling hebt in het meespelen in de muziekgroep.

We hebben namelijk een muziekgroep nodig om de toneelspelers en zangers muzikaal te ondersteunen en de muzikale omlijsting te verzorgen.

Om deel uit te kunnen maken van de muziekgroep is het niet nodig lid te zijn van een muziekkorps. Wel worden er voldoende muzikale kwaliteiten en natuurlijk een goede beheersing van een instrument verwacht.

Na een aantal inspeelavonden zullen de componist en dirigent de muziekgroep samenstellen.

U/jij bent van harte uitgenodigd voor de informatie/aanmeldingsavond
op
vrijdag 14 september 2001
om 20.00 uur in "‘t Kruispunt".

 

Dansen

U/jij hebt deze folder gekregen over de musical Dubbelspel omdat de gever denkt dat u/jij misschien wel belangstelling hebt in het meedoen met de dansgroep.

We hebben namelijk een dansgroep nodig om de zang en het toneelspel te ondersteunen.

Om aan de dansgroep te kunnen meedoen is het niet nodig lid te zijn van een dansgroep. Wel worden er natuurlijk een goede lichamelijke conditie en ‘danskwaliteiten' verwacht.

Onder leiding van Janny Oudenampsen zal er in de maanden november 2001 t/m maart 2002 geoefend worden in de dansstudio Sjahto.


U/jij bent van harte uitgenodigd voor de informatie/aanmeldingsavond
op
vrijdag 14 september 2001
om 20.00 uur in "‘t Kruispunt"

 

Kostuum maken

U/jij hebt deze folder gekregen over de musical Dubbelspel omdat de gever denkt dat u/jij misschien wel belangstelling hebt in het meedoen in de groep die de kostuums maakt.

De kostuumgroep zal de kostuums gaan maken voor de toneelspelers, de dansers en verdere aankleding van deelnemers.

Een aantal scènes in de musical hebben een duidelijk historische setting. De kostuumgroep zal enig onderzoekswerk moeten verrichten om het een en ander zo historisch mogelijk weer te geven. Daarnaast zal er creativiteit nodig zijn voor het ontwerpen van de danskostuums.
De groep zal in de maanden november 2001t/m maart 2002 de kostuums moeten vervaardigen.


U/jij bent van harte uitgenodigd voor de informatie/aanmeldingsavond
op
vrijdag 14 september 2001
om 20.00 uur in "‘t Kruispunt

 

De P.R. commissie

U/jij hebt deze folder gekregen over de musical Dubbelspel omdat de gever denkt dat u/jij misschien wel belangstelling hebt in het meedoen in de P.R. commissie.

Om de musical bekend te maken in Laren en omgeving is er een commissie die zorg draagt voor de publiciteit.
De P.R. commissie houdt zich bezig met het ontwerpen en verspreiding van artikelen, posters, flyers. Tevens heeft de commissie de kaartverkoop in handen.

Je hoeft geen professioneel te zijn op P.R. gebied om mee te kunnen doen.
Creativiteit, affiniteit en inzet worden wel verwacht.

De P.R. commissie is actief in de periode van september 2001 t/m maart 2002.

U/jij bent van harte uitgenodigd voor de informatie/aanmeldingsavond
op
vrijdag 14 september 2001
om 20.00 uur in "‘t Kruispunt"

 

Catering

U/jij hebt deze folder gekregen over de musical Dubbelspel omdat de gever denkt dat u/jij misschien wel belangstelling hebt in het meedoen in de catering-groep.

De cateringgroep heeft als opdracht om op de avonden van de uitvoering zorg te dragen voor het ontvangen van de gasten, het verzorgen van de koffie in de pauze en ‘het natje en droogje' van alle deelnemers aan de musical.

Daarnaast draagt de groep ook zorg voor de kleedruimte, opvang van de medewerkenden enz.

Van de groepsleden wordt geen horeca-ervaring verwacht, wel meedenken en inzet.


U/jij bent van harte uitgenodigd voor de informatie/aanmeldingsavond
op
vrijdag 14 september 2001
om 20.00 uur in "‘t Kruispunt"

 

Grimeren

U/jij hebt deze folder gekregen over de musical Dubbelspel omdat de gever denkt dat u/jij misschien wel belangstelling hebt in het meedoen in de grime-groep

De grime-groep heeft als opdracht de grime te verzorgen van de toneelspelers en de dansers.

In eerste instantie zal er, in overleg met de regisseur en de choreograaf, een plan gemaakt moeten worden en ontwerpen ontwikkeld.

In de periode november 2001 t/m maart 2002 zullen deze ontwerpen gemaakt moeten worden.
De grootste werkdruk zal komen te liggen op de avonden van de uitvoering.

U/jij bent van harte uitgenodigd voor de informatie/aanmeldingsavond
op
vrijdag 14 september 2001
om 20.00 uur in "‘t Kruispunt"

Top

 

 

 

 


(top)