HOME

DUBBELSPEL

Nieuwsbrief voor medewerkers aan "Dubbelspel" nr. 1 - november 2001

In dit nummer ...

Ruim 100 medewerkers!
Moeilijke taak voor stuurgroep
Kijken naar een repetitie...
Manuel Claasen regisseur
Toneelgroep van start
Frank Sterenborg componist
Trompettisten niet te vinden
Koor dijt uit
Meer dan make-up
Jannie Oudenampsen tekent voor de choreografie
De inwendige mens
Met naald en draad
Het belang van publiciteit
Een gigantische operatie
Storm in je leven!
Volgende nieuwsbrief
Belangrijke adressen
Agenda

 

Musical Dubbelspel groots van start

Ruim 100 medewerkers!
Na de informatie-avond voor de musical "Dubbelspel" hebben zich ruim 100 mensen opgegeven om op de een of andere manier mee te werken aan het tot stand komen van deze musical. Er zijn maar liefst 9 groepen waarin mensen hun bijdrage zullen leveren: toneel, dans, zang, muziek, kleding, decor, grime, publiciteit en catering. In deze eerste Nieuwsbrief voor medewerkers aan de musical zullen de meeste namen bekend worden gemaakt. De bedoeling van de Nieuwsbrief is om elkaar op de hoogte te houden van het werk in de verschillende groepen. Samen willen we naar een eindproduct toe werken. Het is goed om nu al te zien waar een ander mee bezig is.

Moeilijke taak voor stuurgroep
Om een grote productie als een musical te realiseren moet er veel geregeld en gedaan worden. Denk alleen maar aan de financiën, de veiligheid, de oefenruimtes, de draaiboeken enz. Dat betekent veel vergaderen, bellen en overleggen. Een groepje van vijf mensen onder leiding van de producer Rikie Enzerink tekent daarvoor. Op dit moment is de stuurgroep druk doende om de verschillende groepen van de musical op te starten. Zie voor de namen de achterkant van de nieuwsbrief.

Kijken naar een repetitie...
Als je de inhoud van de musical Dubbelspel kort onder woorden moet brengen dan kun je het beste vertellen dat het publiek naar een repetitie-avond van een toneelgroep gaat kijken. Het is bijna zover. De spanning in de groep stijgt, iedereen probeert zo goed mogelijk zijn of haar best te doen, maar onder de druk van de tijd zo vlak voor de uitvoering gaat er natuurlijk van alles mis en zijn en er ook de nodige onderlinge conflicten. Het leek allemaal zo mooi te beginnen. Bas die het idee had om eens het "leven van Jezus" op de planken te brengen. Natuurlijk zou hij zelf de rol van Jezus gaan spelen. Maar is hij daarvoor wel zo geschikt? Anderen vinden soms dat zij het beter zouden kunnen. Weer anderen maken zich er allemaal niet zo druk om. Het samen spelen, daar was het toch om begonnen, niet de kwaliteit. Ondertussen zit Annie, de regisseuse, maar met een moeilijke opdracht. Probeer al die mensen maar eens goed samen te laten werken zodat het een mooi geheel wordt. Maar kan ze dat eigenlijk wel? Heeft ze wel voldoende capaciteiten of vertilt ze zich aan die taak?
Zo ziet de kijker in de zaal een boeiend spel tussen mensen, over hun onzekerheden, hun ambities, hun omgang met mensen, ja zelfs liefdesperikelen. Af en toe wordt de kijker ook al een blik gegund op waar de groep mee bezig is. Sommige scènes die ze willen gaan spelen komen al goed uit de verf: de storm op het meer, het laatste Avondmaal enz. Maar er valt voor de première ook nog heel wat te verbeteren. Gelukkig maar voor de spelers dat het nog niet zo ver is. (top)

Manuel Claasen regisseur
De regie van de musical komt in handen van Manuel Claasen. Op de informatie-avond heeft hij zich uitvoerig voor-gesteld. Manuel heeft in het ver-leden veel ervaring opgedaan met het regisseren van toneel-stukken. Als neerlandicus heeft hij ook de liedteksten voor de musical geschreven. Na een opleiding aan de Rietveld-academie is hij op dit moment beeldend kunstenaar in Gieterveen. We zijn erg blij dat Manuel (veel) tijd wil vrijmaken om ons te helpen met de regie.

(top)

Toneelgroep van start
Woensdagavond 3 oktober ging de toneelgroep voor het eerst van start. Voor sommige deelnemers was het nog even aftasten of ze ook daadwerkelijk mee zouden doen. De tweede avond werden sommige rollen in het stuk ook al daadwerkelijk verdeeld. Naast het heel vaak doorlezen van de tekst van het script vertelde Manuel ook iets over de toneel-theorie. Naast theorieën van Stanislavski en Grotovski bracht Manuel ook zijn eigen visie naar voren. Hij vindt het belangrijk dat spelers eigen worden met een bepaalde rol door zichzelf de volgende vragen te stellen: Wat heb ik in me om deze rol vorm te geven? Staat de figuur heel dicht bij me of veraf? Wat heb ik direct ter beschikking, wat moet ik me eigen maken? Wat vind ik makkelijk/moeilijk aan de rol? Wat vind ik prettig/onprettig? Zijn er elementen die ik eng vind om naar boven te halen, bijvoor-beeld agressie, gemeenheid, seksualiteit, grofheid, onder-danigheid enz.? Al met al een moeilijke maar ook boeiende uitdaging voor de spelers:

Kees van Tilburg Dorpsstraat 4 -400952
Ilse klein.Velderman Elsmaat 12 402171
Ida Leijenhorst Verwoldseweg 5 402102
Rika Gr.Wesseldijk Zutphenseweg 38 401367
Marieke Dimmendaal Deventerweg 90 402406
Jopie Hoentjen Braninkkamp 34 401265
Jan Vinke Zutphenseweg 53 0575-432021
Derk Woestenenk Marsmansteeg 2 401318
Wim Janssen De Akker 1 402336
Gert Jan Hekkelman Stoomdijk 3 402526

Lezen, lezen en nog een lezen...

(top)

Frank Sterenborg componist
We zijn blij dat we Frank Sterenborg (velen wel bekend van de Larense accordeonvereniging) bereid hebben gevonden om de muziek te componeren. Hij heeft hier in het verleden al ervaring mee opgedaan door de muziek te componeren voor een musical van Cluster uit Neede. Op dit moment is Frank druk aan het componeren. De bedoeling is dat eerst de muziek wordt gemaakt waarbij ook gedanst wordt. Daarmee kan de dansgroep ook zo snel mogelijk aan de slag. (top)

Trompettisten niet te vinden
De samenstelling van de muziekgroep is bijna rond. Drum, basgitaar, gitaar, dwarsfluit en piano zijn al gevonden. Maar het orkest krijgt pas echt power met één of twee trompettisten. Het blijkt dat er in Laren maar weinig trompettisten zijn en die er zijn, zijn voor het weekend van de uitvoering helaas verhinderd. Toch kan het orkest niet zonder. Als binnen Laren niemand gevonden kan worden zullen we toch buiten onze eigen kring moeten kijken. Tot nu toe zijn de volgende mensen bereid gevonden om in het orkest mee te spelen:

Tine van Laar (dwarsfluit) Deventerweg 90 402406
Martijn Koeslag (basgitaar) Lindenbergsdijk 1 401309
Evert Leijenhorst (gitaar) Verwoldseweg 5 402102
Ruud Douglas (slagwerk) Markeloseweg 18 221486
Zwier Eggink (trombone) Dwarsdijk 1 221279
Frank Sterenborg (piano) 0545-274609

(top)

Koor dijt uit
Na de informatie-avond bleven de aanmeldingen voor het koor binnenstromen. Op dit moment zijn er ruim twintig belangstellenden. Het zal nog niet meevallen om voor al die mensen ook een plekje te vinden in de buurt van het podium. Rond de twintig ligt dan ook ergens het maximum. Dit zijn de koorleden tot nu toe:

Kees Bos Levenkamp 2 0573-402011
Willemien Bielderman Kloosterweg 16 401638
Dine Marsman Veltkampsweg 8 401383
Renate Benink Exelseweg 5
Jolanda Peters Koebushorst 221321
Anita Vrielink Oude Lochemseweg 23 259088
Anneloes Dimmendaal Deventerweg 90 402406
Wil Beumer De Bakkerij 61 401332
Ria Lubberding Stoomdijk 22 401994
Reinarda Visscher Braninkkamp 12 401928
Netty Boers Rossweg 10a 402019
Truida v Neuren Dochterenseweg 1 402201
Aad v Neuren Dochterenseweg 1 402201
Eddy Lubberding Stoomdijk 22 401994
Henny Dijkman Banninksweg 5 401938
Bert Ebbekink Veltkampsweg 6 401605
Henk Meuleman Deventerweg 94a 402167
Johan Peters Koebushorst 2 221321
Henk Nieuwenhuis Markeloseweg 30 221408
Jan Meijer Ooldselaan 23 401231
Hermien Witten De Bakkerij 41 402072
Jo Meijer Ooldselaan 23a 401622
Janny Janssen De Akker 1 402336
Dianne Hoentjen Koeslagstraat 2 402485

(top)

Meer dan make-up
Bij grimeren komt heel wat meer kijken dan het simpel aanbrengen van make-up. Goed grimeren is een kunst. Gelukkig zijn er mensen gevonden die dat uitstekend kunnen doen. Na dat de dansen bekend zijn kunnen de eerste ontwerpen worden gemaakt.

Jet Bielderman Lindenbergsdijk 10 401293
Netty Boers Rossweg 10a 402019
Rietje Koeslag Lindenbergsdijk 8 401917
Hermien Marsman Dwarsdijk 1 221279 (top)

Jannie Oudenampsen tekent voor de choreografie
Een musical zonder dans is als een vaas zonder bloemen. Voor velen in Laren is Jannie Oudenampsen van bewegingsstudio Sjatto geen onbekende. Vanwege haar ruime ervaring zal Jannie met een grote groep de nodige dansen instuderen. Met haar ervaring en het enthousiasme van de 8 dansers belooft het heel wat moois te worden. Zodra de muziek er is kan er met oefenen worden begonnen. De oefeningen zullen plaats vinden bij Sjahto aan de Dwarsdijk. Medewerkenden zijn:

Eline Dimmendaal Deventerweg 90 0573-402406
Anneloes Dimmendaal Deventerweg 90 402406
Evelienn Lubberding Stoomdijk 22 401994
Martine klein Velderman Elsmaat 12 402171
Germa Paalman Deventerweg 81b 401499
Atie Pullen Dillenburg 116 250810
Henrieke Bielderman Lindenbergsdijk 10 401293
Laura Holterman Elsmaat 10 402036
Janny Temmink Laarkamp 29 401639

(top)

De inwendige mens
Als speler in de musical, zanger in het koor of speler in het orkest is het hard werken. Daar moet goed voor gezorgd worden. Maar ook de inwendige mens van het publiek wil aandacht krijgen. De catering groep regelt al die zaken: van koffieverkoop, verzorging van de spelers tot kleedruimte toe. Het is niet een kwestie van alleen maar koffieschenken op de avonden zelf. Daarom wordt binnenkort al begonnen met plannen maken. Een grote groep staat hier borg voor:

Dinie Hoentjen Buisweerdweg 6 221215
Hennie Bannink Molendijk 7 401778
Joke Woestenenk Marsmansteeg 2 401318
Dineke Koeslag Oude Deventerweg 8 401353
Willemien Bos Levenkamp 2 402011
Bennie Wagenvoort Groenedijk 7 221356
Bernadine Douglas Markeloseweg 18 221486
Derk Marsman Holmershuizen 9 421281
Ankie Saaltink Molendijk 12 402079
Jolanda Mombarg Lendenweg 2 402205
Rene Hekkelman Huurne 4 402436
Hendrikje Scholten De Akker 17 402276
Jan Enneman Elsmaat 8 401871
Ans Roekevisch De Bakkerij 27 402118
Jannie Wolters De Bakkerij 60 401939
Martijn Hoentjen Buisweerdweg 6 221215
Jarno klein Velderman Elsmaat 12 402171
Jannie Jansen De Akker 1 401994
Yvonne Harkema Ooldselaan 20 401039

(top)

Met naald en draad
Bij elke toneelproductie komt er speciale kleding bij kijken. In de musical dubbelspel moet er ook speciale kleding worden gemaakt. Wat dacht u van een romeinse soldaat of een farizeeër? Toch neemt de historische kleding maar een bescheiden plaats in in het toneelstuk. De meeste spelers lopen tijdens de repetitie in het stuk in gewone dagelijkse kleren. "Gewoon" is maar betrekkelijk. Ook kleding van nu moet passen bij het karakter van een rol. Over al deze zaken en over de kleding van de dansgroep zal een actieve groep dames zich in de komende maanden gaan buigen.

Jo Pasman Groenedijk 1 221231
Joke Woestenenk Marsmansteeg 2 401318
Leida Arfman Deventerweg 76 401812
Dicky kleinVelderman Banninksweg 14 401292
Aly Woestenenk Verwoldseweg 43 421272
Gerda Holterman Elsmaat 10 402036
Rieky Harkink Kloosterweg 12 402000
Derkje Beuzel Boomkampsweg 4 401268 (top)

Het belang van publiciteit
Zonder publiciteit kun je organiseren wat je wil, maar dan komt het niet van de grond. Daarom is het van belang de mensen in het dorp al in een vroeg stadium op de hoogte te houden van het gebeuren rondom "Dubbelspel". Daarover buigt zich een kleine publiciteitsgroep. Deze groep zorgt ook voor de grafische vormgeving van materialen en de organisatie van de kaartverkoop.

Appie Bielderman Roosdom 402151
Dirk Stoevenbelt De Bakkerij 56 401893
Wim Beumer De Bakkerij 61 401332 (top)

Een gigantische operatie
De kerk van Laren is nu niet bepaald een toneelruimte. Kon er dan niet uitgeweken worden naar een zaal? Nee, juist het spelen van een musical in de kerk geeft er iets extra's aan. In de Middeleeuwen was kerktheater heel normaal. Wel moet om dit allemaal te kunnen realiseren er het een en ander gebeuren. Zo moet er een enorme podiumvloer gelegd worden op een hoogte van ongeveer 1 meter voor in de kerk. Er moet een decor worden aangebracht en voor de techniek moet worden gezorgd: licht en geluid. Dit alles zal in handen komen van de toneel-bouwgroep. Op dit moment worden de eerste plannen al gemaakt. Een grote groep vrijwilligers denkt daarin mee en zorgt ervoor dat het in maart ook uitgevoerd kan worden. Hun namen zijn:

Berend Harkink Kloosterweg 12 402000
Henny Dijkman Banninksweg 5 401938
Ab Enzerink Braninkkamp 14 401551
Jan Gr.Wesseldijk Zutphenseweg 38 401367
Henk Bielderman Kloosterweg 16 401638
Wim Vrielink Oude Lochemseweg 23 259088
Bertus Koeslag Oude Deventerweg 8 401353
Johan Boonk Markeloseweg 20 221320
Johan Peters Koebushorst 221321
Bennie Wagenvoort Groenedijk 7 221356
Aad v Neuren Dochterenseweg 1 402201
Bennie Wagenvoort De Bakkerij 45 402315

(top)

Storm in je leven!
Elke Nieuwsbrief willen we even stil staan bij de inspiratiebron van onze musical: het evangelie van Marcus.

En Jezus zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant. En zij lieten de schare achter en namen Hem, zoals Hij was, in het schip mede, en er waren andere schepen bij Hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? (Marcus 4: 35-41)

Het evangelie kent soms wonderlijke verhalen. Ze lijken soms meer op sprookjes dan op echte verhalen. Daardoor lijken de verhalen vaak ook ver van ons af te staan. Wat hebben die verhalen van bijna 2000 jaar geleden nu nog te maken met onze moderne tijd, met ons leven? Zo'n verhaal over de storm op het meer is toch alleen maar fantasie? Of toch niet? Want zijn niet de toneelspelers tijdens de laatste repetities voor de première niet net als een groepje kinderen dat druk is voor de storm. Iedereen loopt onrustig heen en weer en is een beetje gespannen. Ze voelen dat ze een grote prestatie moeten leveren en de gedachte daaraan alleen al maakt sommigen misselijk en bang. Allerlei vragen spelen door hun hoofd. Kan ik het straks wel? Zullen ze me niet uitlachen? Als ik nou mijn tekst maar niet vergeet! Misschien slaat mijn stem wel over! Een onbekende toekomst maakt bang. Je ziet vaak spoken op je weg die er helemaal niet zijn. Je hebt de neiging om je van alles wat maar mis kan gaan in het hoofd te halen. Het gekke is dat als een ander zich zo druk zou maken je zou zeggen: "stel je niet zo aan, dat gebeurt echt niet". Gek dat we een ander wel gerust kunnen stellen maar onszelf niet. De angst en schrik die je op zo'n moment om het hart slaan maken nuchter denken onmogelijk. Je bent niet meer in staat te relativeren.
Met de angst van de toneelspelers als ze denken aan hun eerste optreden hebben wij in de musical geprobeerd het verhaal van Marcus "storm op het meer" naar het nu te halen. Sommige mensen menen dat je de bijbelverhalen alleen maar hier heel letterlijk moet nemen. Het staat zoals het er staat. Anderen menen dat er achter het letterlijke verhaal een veel diepere betekenis schuil gaat. Dat wordt wel eens de dieptepsychologische uitleg van de bijbel genoemd. In de verhalen van de bijbel komen vaak thema's aan de orde die we allemaal tegenkomen in ons eigen leven. Woorden als overkant, in het schip gaan, bang zijn, slapen, het zijn allemaal beelden die ook op je eigen leven kunnen slaan. Als je dat ziet voel je vaak herkenning bij de verhalen: daar gaat het over! Het tijdsverschil van bijna 2000 jaar maakt dan niet meer uit.
De leerlingen zijn verbaasd dat Jezus de storm van het leven kan bedwingen. Hij slaapt er zelfs rustig door heen. Ze worden er zelfs opnieuw bang (bevreesd) van en vragen zich af wie hij toch is. Jezus vraag aan hen is: waarom zijn jullie zo bang, hebben jullie geen geloof? Geloof is een andere vertaling van het woord vertrouwen. De vraag is dus eigenlijk: hebben jullie geen vertrouwen? Niet altijd moet je proberen om van elk bijbelverhaal een verhaal met een moraal te maken. Soms mag je ook gewoon de vragen laten staan. Om zelf uit te vinden wat het jou kan zeggen. Als het stormt in je leven, is dat misschien de vraag: hoe zit het met mijn geloof, met mijn vertrouwen?

Volgende nieuwsbrief
Iedereen die wat heeft te melden wat van belang kan zijn voor de andere groepen kan dat laten weten aan de stuurgroep. Dan komt het in de volgende nieuwsbrief. (top)

Belangrijke adressen
Internet: welcome.to/dubbelspel

Stuurgroep
producer Rikie Enzerink 0573-401551
script Hans van Solkema 0573-401316
script Jan Leijenhorst 0573-402102
financiën Meine Harkema 0573-401039
uit kerkenraad Willemien kl. Velderman 0573-402171
uit kerkenraad Tine van Laar 0573-402406

Artistieke vormgeving
regie Manuel Claasen 0599-648386
muziek Frank Sterenborg 0545-274609
choreografie Jannie Oudenampsen 0573-421280
licht en geluid Bert Harkink 0573-411232

Contactpersonen voor de groepen
toneel Rika Gr. Wesseldijk 0573-401367
zang Kees Bos 0573-402011
dans Janny Temmink 0573-401639
muziek Tine van Laar 0573-402406
kleding Jo Pasman 0573-221231
toneelbouw Berend Harkink 0573-402000
grime Jet Bielderman 0573-401293
catering Dinie Hoentjen 0573-221215
PR/kaartjes Appie Bielderman 0573-402151 (top)

Agenda
elke woensdagavond toneelrepetitie
vr 22 maart 2002 première
za 23 maart 2002 uitvoering
zo 24 maart 2002 uitvoering

Dubbelspel is een HaJa-productie in het kader van het winterwerk van de Hervormde Gemeente Laren Gld.

top