Home - Nieuws - De Schrijvers - De Regisseur - De Componist - De Choreografie - De Beelden
De Groepen - Achtergrond - Foto's - Contact

Nieuws

REGISSEUR

MANUEL CLAASEN, de regisseur van BROKSTUKKEN:
(Tevens schrijver van de liedteksten)

Manuel Claasen werd in 1939 geboren in Oostzaan. Zijn eerste toneelervaring deed hij op bij spelen voor de zondagsschool, de kinderoperette in Oostzaan en bij middelbare-school-toneel. Na zijn gymnasiumopleiding en militaire dienstplicht studeerde hij Nederlandse taaI en letterkunde aan de universiteit van Amsterdam, met als bijvakken geschiedenis, theaterwetenschap en kunstgeschiedenis. Hij speelde mee met het studententoneel en heeft goede herinneringen aan het studentencabaret LA PIE QUI CHANTE met latere grootheden als Willem Wilmink en Hedy d’ Acona.

Vanaf 1966 oefende hij het leraarschap uit in Haarlem en later in Krommenie-Zaanstad.

Hij volgde cursussen op het gebied van theater, zoals mime, spel en regie, onder andere bij het Instituut voor Dramatische Vorming in Amsterdam. Hij schreef, speelde en regisseerde veel toneel en cabaret op de school waar hij werkte. Sommige stukken, waaronder BREDERO, waren in opzet en uitvoering vergelijkbaar met het huidige "Brokstukken". In Amsterdam richtte hij met een aantal professionele en se mi-professionele acteurs, waaronder oud-leerlingen, de toneelgroep DE COLLECTIE op, die gedurende een aantal jaren succesvolle uitvoeringen bracht van moderne theaterstukken van o.a. Pinter, lonesco, Thomas Bernhard en Hugo Claus. In 1994 deed hij toelatingsexamen voor de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, waar hij in 1999 op zijn zestigste jaar afstudeerde aan de afdeling tekenen, schilderen en grafiek. Sindsdien woont en werkt hij als beeldend kunstenaar in Gieterveen (Drenthe).

Voor een overzicht van zijn schilderijen: www.manuelclaasen.nl

In juni 2006 is hij door Hans en Jan aangezocht om de regie van de musical voor zijn rekening te nemen. Manuel nam dit op zich en zette zich aan het schrijven van de liedteksten die voor de musical nog geschreven moesten worden. Dit deed hij in zijn vakantie.

September 2006 nam hij deel aan het opstarten van de voorbereidingen en het samenstellen van de toneelgroep. Toen bleek de ons hoezeer wij hem nodig hadden en hebben. Door zijn ervaring kon hij ons aangeven hoe de zaken aan te pakken.

In de maanden die volgden heeft hij de toneelgroep, de grimegroep, de choreografe en de kostuumgroep begeleidt. Daarnaast heeft hij een lichtplan gemaakt en een volledige 'mise en scene'. In overleg met de auteurs van de musical heeft zij zo vorm gegeven aan het script.

Hieronder een eerste kennismaking met de werkwijze van Manuel. (In de komende nieuwsbrieven zal hij steeds iets van zijn wijze van werken vertellen)

Manuel aan het woord

De eerste bijeenkomsten met de toneelgroep heb ik besteed aan het 'lezen'. Gewoon met de groep de rollen lezen. Zo kreeg ik zicht op hoe de verschillende leden van de toneelgroep 'spreken', hoe zij zich uiten en welke rol voor hen het meest passend is. Zo, al lezend, kunnen de rollen aan de spelers worden toebedeeld.

Woensdag 10 oktober heb ik de groep iets vertelt over 'rolopbouw'. Hoe bouw je je rol op, waar let je op? In een aantal trefwoorden wat ik doorgegeven heb.

Uiterlijk: Hoe ziet de figuur die ik speel er uit: leeftijd, houding, kleding, gebaren, beweging, stem, spraak enz?

Innerlijk: Welke eigenschappen treden direct naar voren, welke zijn meer verborgen? Zijn er 'aangeboren' eigenschappen aan te wijzen ('zo zit hij/zij nou eenmaal in elkaar' )? Zijn er invloeden van buitenaf aan te wijzen (omstandigheden, sociale omgeving, de anderen, vermoeidheid, ziekte, werkdruk, verantwoordelijkheid enz.)?

Stanislavski: Kijk goed wat zo iemand normaliter doet. Ken je iemand uit je omgeving of ervaring die er op lijkt? Hoe zou het rolpersonage zijn buiten de rol? Waar woont hij/zij, in welke winkels komt deze persoon, wat zal de smaak zijn, de liefhebberijen, de manier van vakantie houden enz. enz.? Aan welke gegevens heb je steun bij je rolopbouw?

Grotoski: Ga op zoek naar de wezenlijke kenr van zo iemand. Wat zijn de meest opvallende psychische kenmerken en hoe geef ik die zo direkt moegelijk aan? Is de rolfiguur een type of een karakter, d.w.z. worden maar hoogstens een of twee trekjes duidelijk of is er veel meer van te zeggen? Zijn er tegenstrijdigheden, raadsels, onverwachte elementen? Waar zie je die in het stuk? Vraag je voortdurend af: Wat doet/zegt iemand hier, waarom en hoe?

Persoonlijk: Wat heb ik in me om deze rol vorm te geven? Staat de figuur heel dicht bij me of veraf? Wat heb ik direkt ter beschikking, wat moet ik me eigen maken? Wat vind ik makkelijk/moeilijk aan de rol? Wat vind ik prettig/onprettig? Zijn er elementen die ik eng vind om naar boven te halen, bijvoorbeeld agressie, gemeenheid, seksualiteit, grofheid, onderdanigheid enz.? Waar komt die angst vandaan? Zijn er elementendie echt blokkerend werken, bijvoorbeeld als gevolg van eigen ervaringen of trauma's? Moeten die leiden tot het opgeven van de rol of kan het splen ervan misschien juist een positieve invloed hebben?

Let wel: Dit laatste komt, zeker bij niet-professioneel theater, niet zo vaak voor, en we hoeven geen spoken te gaan zien voor ze er zijn, maar het is goed om je ervan bewust te zijn dat het kan optreden.

Manuel

Login