Home - Nieuws - De Schrijvers - De Regisseur - De Componist - De Choreografie - De Beelden
De Groepen - Achtergrond - Foto's - Contact

Nieuws

DE SCHRIJVERS

Ds. HANS VAN SOLKEMA is sinds juni 2000 predikant in de Ned. Herv. Gemeente te Laren (Gld). Hij studeerde eerst chemie en later theologie aan de Universiteit van Utrecht en werd in 2001 beroepen als predikant. Laren is zijn eerste gemeente.

Dhr. JAN LEIJENHORST is sinds mei 1993 full-time pastoraal werker in Laren (Gld.) Na de dagopleiding aan het NBI (Interkerkelijk Instituut voor Theologische Studie en Vorming) de opleiding aan Hogeschool Holland heeft hij als pastor gewerk in Leerdam, Nieuwerkerk a/d IJssel, Oudenhoorn en nu dus Laren. Sinds november 2004 is hij voor een deel ook werkzaam in de Hervormde Gemeente te Barchem.

Voor hen beiden is dit de tweede kennismaking met het auteurschap. Van hun hand is ook de musical 'Dubbelspel' die op 22, 23, en 24 maart 2002 in de Hervormde Kerk te Laren gld werd opgevoerd.

Nadat eenmaal besloten was om weer serieus bezig te gaan met het schrijven van een musical moesten er een aantal beslissingen genomen worden. "Waarover moet het gaan, welke vorm kiezen we, welke theologische keuzes maken we?"

In gesprek werd al snel duidelijk dat de schrijvers geen 'naspelen' van een bekend bijbelverhaal wilden (Abraham, Mozes, Ruth). Na vele mogelijkheden onderzocht te hebben werd er gekozen voor de figuur van Koning David.

De musical “Brokstukken” is geschreven als een reflectie op het leven van koning David. De verhalen rond David staan in de Bijbelboeken 1 en 2 Samuël en 1 Koningen. De Bijbelse verhalen laten een veelkleurig beeld van David zien.

Voor Hans en Jan was van groot belang dat het een 'actueel' stuk moest worden. Een stuk waarin wij mensen van vandaag ons kunnen herkennen.

Tijdens het ontstaan van de tekst zat Hans achter zijn computer en tikte wat Jan en hij samen bedachten. Heel vaak gaf de één een opzet die dan werd bekritiseerd door de ander. Zodat er weer een nieuw gegeven ontstond dat ook weer van alle kanten bekeken werd. Uiteindelijk ontstond er zo een manuscript dat aan Manuel Claasen ter bespreking voorgelegd werd.

De definitieve versie van het script werd in oktober 2007 uitgereikt aan de toneelspelers.

 

Login