Dialect

Voor de meeste inwoners van de achterhoek is het 'achterhoekse dialect' de eerste, de moedertaal. Als pastor voel ik mij bevoorrecht dat ik dit dialect machtig ben en zodoende met mensen in hun eigen taal over hun leven en geloven kan spreken. Het voelt meteen 'vertrouwd' als ik in het dialect begin.
Vandaar dat ik met ook inzet om zoveel mogelijk liederen en teksten in 'het achterhoeks' vertaald te krijgen en ben ik blij dat ik mag voorgaan in 'dialectdiensten'.

Sinds een jaar of vijftien ben ik lid van de werkgroep 'dialect en religie' eerst nog onderdeel van het Staring instituut te Doetinchem, nu onderdeel van het "ECAL" (Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers) te Doetinchem.
Deze werkgroep, bestaande uit kenners van het achterhoeks dialect en dialectsprekende theologen, heeft zich tot doel gesteld om (kerk)liederen en bijbelgedeelten (uiteindelijk de gehele bijbel) vanuit de grondtekst te vertalen in het achterhoeks.

Inmiddels is er van de hand van deze werkgroep het 'leedboek' 'liedboek in het Achterhoeks en Liemers' verschenen.
In samenwerking met het Nederlands Bijbel Genootschap zijn er vertalingen van Hooglied (het mooiste leed), Prediker en het evangelie naor Lucas verschenen. Daarnaast zijn er digitaal nog veel andere bijbelboeken beschikbaar in het Achterhoeks dialect.

klik hier  om naar de website van de werkgroep dialect en religie te gaan.