Koor Deo Gratias

Het koor Deo Gratias" (Deo Gratias = geef God de eer) telt op dit moment ruim dertig leden. Iedere maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur in 't Kruispunt, worden er vooral Nederlandstalige liederen ingestudeerd.
Het koor verleent regelmatig haar medewerking aan de erediensten in Laren en wordt ook regelmatig uitgenodigd om te komen zingen in diensten in de regio.
Omdat de meeste koorleden het dialect heel goed machtig zijn en een heel aantal liederen vertaald zijn in het Achterhoeks dialect werkt het koor ook vaak mee aan dialectdiensten..

Voor inlichtingen en boekingen kunt u terecht bij
Dianne Hoentjen: tel. 0573-402485,
Annelies Woestenenk: tel. 0573-421256.
of mail


U kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op de homepage van Deo Gratias
http://www.kerklaren.nl/organisatie/overige-groepen/deo-gratias.html